FRONTSTAGE NASKOOL

HIER DOEN ONS DINGE ANDERS!

Image by Jessica Lewis

Frontstage Naskool bestaan uit 3 persele, een vir die Junior fase (Gr R – Gr3) en Senior fase (Gr 4 – Gr 7) asook ‘n ekstra spasie vir aktiwiteite en 'n groot speel area.
Ons opvoeding strek verder as slegs akademie, daar word ook aandag gegee aan kinders se sosiale- en emosionele ontwikkeling.

Frontstage Naskool is slegs vir Laerskool leerlinge maar ons kan Hoërskool leerlinge akomodeer wat nie huiswerkhulp benodig nie. Ons is ‘n fasiliteit wat doelgerig is met die laerskool kind as eregas. Daar is ook speelplek vir die kinders.

Image by Annie Spratt
 
School Children
Playful%20Kids_edited.jpg
Happy Kids with Books
Chalkboard Drawings

WELKOM BY FRONTSTAGE NASKOOL

Waar huiswerk saakmaak!

NASKOOL URE:


JANUARIE – APRIL

VOLDAG 07:00 - 18:00

HALFDAG 13:00-18:00


MEI-AUGUSTUS

VOLDAG 07:00 - 17:45

HALFDAG 13:00 – 17:45

SEPTEMBER - DESEMBER

VOLDAG 07:00 - 18:00

HALFDAG 13:00-18:00

 

PRYSLYS

PRYSE

NASKOOL 12 MAANDE

R1660.00 PER MAAND
R500.00 REGISTRASIE FOOI
R250 HER-REGISTRASIE NOVEMBER
R150 PER DAG DAGFOOI (KUIERGASTE)

GRENDELTYD GASTE "AF DAE"

R1050.00 PER MAAND
R250.00 REGISTRASIEFOOI

FRONTSTAGE DRAMA STIX DANS FIKSHEID & KUNS KLASSE

R300.00 PER MAAND PER GENRE
BUITE BESOEKERS & GASTE
SLEGS OP AFSPRAAK R200 VIR 30 MIN

LEESSENTRUM & EKSTRA KLASSE

NASKOOL STUDENTE:

R1050.00 PER MAAND VIR 2URE

LEES 2X PER WEEK &

WISKUNDE EKSTRA KLAS 1X PER WEEK.

BUITE BESOEKERS & GASTE:

LEES R650.00 PER MAAND 2X PER WEEK.

WISKUNDE R400.00 PER MAAND 1X PER WEEK.

WISKUNDE R800.00 PER MAAND 2X PER WEEK.

 
1 Frontstage Logo.jpg

BETALING INFORMASIE

NASKOOL FOOIE:
TARIEWE IS STRENG VOORUITBETAALBAAR VOOR OF OP DIE 1STE VAN ELKE MAAND VANAF JANUARIE TOT DESEMBER.
VIR ENIGE BETALINGS WAT NA DIE 1STE ONTVANG WORD SAL ‘N “LAAT BETALINGS FOOI” VAN R150-00 OP DIE REKENING GELAAI WORD.
DAAR SAL GEEN TERUGBETALING VIR AFWESIGHEDE VAN WATTER AARD OOKAL WEES NIE.
EEN KALENDERMAAND SKRIFTELIKE KENNIS WORD VEREIS INDIEN DIE LEERLING DIE SKOOL GAAN VERLAAT, ANDERSINS MOET EEN VOLLE MAAND SE NASKOOLFOOI BETAAL WORD.
U LAASTE KENNIS DAG/MAAND IS 1 SEPTEMBER.
GEEN KENNIS SAL AANVAAR WORD IN OKTOBER OM DESEMBER MAAND SE FOOI VRY TE SPRING NIE.
GEEN SELFONE NIE, BOETE SAL GEHEF WORD.
NASKOOL FOOIE VERHOOG JAARLIKS VANAF 1 JANUARIE. U SAL VROEG GENOEG GEDURENDE DIE JAAR IN KENNIS GESTEL WORD VAN DIE VERHOGING.
INDIEN U NASKOOL FOOIE AGTERSTALLIG IS BEHOU DIE EIENAAR DIE REG OM U REKENING AAN DIE PROKUREURS TE OORHANDIG, EN U KIND TE WEIER.
U SAL AANSPREEKLIK GEHOU WORD VIR DIE REGSKOSTE.

 
Stacks of Coins

BANK BESONDERHEDE:

FRONTSTAGE

FNB

BESIGHEIDSREKENING

REKENING NOMMER: 62791691027
TAK KODE 250655

VERWYSING KIND SE NAAM EN VAN

BITCOIN WORD OOK AANVAAR 

MEER INFORMASIE:

Elke leerling moet asb 2x gemerkte kosblikke indien by die naskool.

Huiswerk begin direk na ete (14:00).
Die doen en voltooi van huiswerk word belangrik geag. Indien 'n kind nie huiswerk het nie, moet 'n leesboek ingepak word sodat die ander studente nie gesteur word nie.  Indien 'n leesboek nie ingepak word nie, sal een vir die student gekoop word en op die ouer se rekening gelaai word.
Huiswerk word onder toesig in die klasse by tafels gedoen.
Indien u kind aan baie aktiwiteite deelneem, sal dit vir hom/haar moeilik wees om sy/haar huiswerk te voltooi.
Ouers moet asseblief alle huiswerk na gaan. Dit wys vir u kind dat u belangstel in hulle vordering.

Drawing Face
Car Through Wall Graffiti

MEER INFORMASIE:

Indien ouers hulle kinders oplaai by ‘n aktiwiteit moet dit asseblief gekomunikeer word aan die naskool om te verhoed dat ons na leerders soek wat reeds tuis is.

Enige aktiwiteite waar tye verander, gestaak of geskuif word MOET asseblief aan ons deur gegee word.

Streng toepassing van sekuriteit en dissipline sorg dat leerlinge veilig en gelukkig is.
Dit verhoed dat ons nie onnodig na u kind soek nie.

Bywoningsregister en die aktiwiteitsrooster is ‘n belangrike deel van ons sekuriteit, sodat ons ten alle tye weet waar u kind is.

Ander inligting:
Stel ons asb in kennis as u kind die dag siek is of nie die naskool gaan bywoon nie.
Stel ons ook asseblief vroegtydig in kennis indien ‘n ander person u kind gaan kom optel.

Geen DVD’s/ skoot rekenaars of troeteldiere mag ter enige tyd, naskool toe gebring word nie.

Kuiergaste:
Geen kuier-kind/ers word toegelaat, tensy die dagfooi van R150-00 per kind betaal word nie. Vooraf reëling MOET asseblief getref word.

talking on phones

2A Hoog Street, Groenkol, Middelburg, Mpumalanga, South Africa 1055

+27832764608

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Thanks for submitting!