FRONTSTAGE NASKOOL

BEPERKTE PLEK BESKIKBAAR

Image by Jessica Lewis

Frontstage Naskool bestaan uit 3 persele, een vir die Junior fase (Gr R – Gr3) en Senior fase (Gr 4 – Gr 7) asook ‘n ekstra spasie vir aktiwiteite.
Ons opvoeding strek verder as slegs akademie, daar word ook aandag gegee aan kinders se sosiale- en emosionele ontwikkeling.

Frontstage Naskool is slegs vir laerskool leerlinge. Ons is ‘n fasiliteit wat doelgerig is met die laerskool kind as eregas.Daar is ook speelplek vir die kinders.Franzette kan direk gekontak word via Whatsapp, indien nodig is sy ‘n oproep weg.

Image by Annie Spratt
 
School Children
Playful%20Kids_edited.jpg
Happy Kids with Books
Chalkboard Drawings

WELKOM BY FRONTSTAGE NASKOOL

Waar huiswerk saakmaak!

NASKOOL URE:


JANUARIE – APRIL

VOLDAG 07:00 - 18:00

HALFDAG 13:00-18:00


MEI-AUGUSTUS

VOLDAG 07:00 - 17:45

HALFDAG 13:00 – 17:45

SEPTEMBER - DESEMBER

VOLDAG 07:00 - 18:00

HALFDAG 13:00-18:00

 

PRYSLYS

PRYSE

NASKOOL 12 MAANDE

R1300.00 PER MAAND
R500.00 REGISTRASIE FOOI
R150 HER-REGISTRASIE NOVEMBER
R100 PER DAG DAGFOOI (KUIERGASTE)

GRENDELTYD GASTE

R750.00 PER MAAND
R250.00 REGISTRASIEFOOI

FRONTSTAGE DRAMA / DANS & KUNS KLASSE

R20.00 PER LES (2x PER WEEK)
BUITE BESOEKERS & GASTE
SLEGS OP AFSPRAAK R200 VIR 30 MIN

LEESSENTRUM

R120.00 PER WEEK VIR 2URE (2X PER
WEEK)
BUITE BESOEKERS & GASTE
R650.00 PER MAAND (2X PER WEEK)
BEPERKTE PLEK BESKIKBAAR

GLAM MODELS

R20.00 PER WEEK (2X PER WEEK)

EKSTRA KLASSE WISKUNDE & TALE

R100.00 PER KLAS (1X PER WEEK)

 
1 Frontstage Logo.jpg

BETALING INFORMASIE

NASKOOL FOOIE:
TARIEWE IS STRENG VOORUITBETAALBAAR VOOR OF OP DIE 3DE VAN ELKE MAAND VANAF JANUARIE TOT DESEMBER.
VIR ENIGE BETALINGS WAT NA DIE 3DE ONTVANG WORD SAL ‘N “LAAT BETALINGS FOOI” VAN R150-00 OP DIE REKENING GELAAI WORD.
DAAR SAL GEEN TERUGBETALING VIR AFWESIGHEDE VAN WATTER AARD OOKAL WEES NIE.
EEN KALENDERMAAND SKRIFTELIKE KENNIS WORD VEREIS INDIEN DIE LEERLING DIE SKOOL GAAN VERLAAT, ANDERSINS MOET EEN VOLLE MAAND SE NASKOOLFOOI BETAAL WORD.
U LAASTE KENNIS DAG/MAAND IS 1 SEPTEMBER.
GEEN KENNIS SAL AANVAAR WORD IN OKTOBER OM DESEMBER MAAND SE FOOI VRY TE SPRING NIE.
GEEN SELFONE NIE, BOETE SAL GEHEF WORD.
NASKOOL FOOIE VERHOOG JAARLIKS VANAF 1 JANUARIE. U SAL VROEG GENOEG GEDURENDE DIE JAAR IN KENNIS GESTEL WORD VAN DIE VERHOGING.
INDIEN U NASKOOL FOOIE AGTERSTALLIG IS BEHOU DIE EIENAAR DIE REG OM U REKENING AAN DIE PROKUREURS TE OORHANDIG, EN U KIND TE WEIER.
U SAL AANSPREEKLIK GEHOU WORD VIR DIE REGSKOSTE.

 
Stacks of Coins

BANK BESONDERHEDE:

FRONTSTAGE

FNB

BESIGHEIDSREKENING

REKENING NOMMER: 62791691027
TAK KODE 250655

VERWYSING KIND SE NAAM EN VAN

BITCOIN WORD OOK AANVAAR 

MEER INFORMASIE:

Elke leerling moet asb 2x gemerkte kosblikke indien by die naskool.

Huiswerk begin direk na ete (14:00).
Die doen en voltooi van huiswerk word belangrik geag.
Huiswerk word onder toesig in die klasse by tafels gedoen.
Indien u kind aan baie aktiwiteite deelneem, sal dit vir hom/haar moeilik wees om sy/haar huiswerk te voltooi.
Ouers moet asseblief alle huiswerk na gaan. Dit wys vir u kind dat u belangstel in hulle vordering.


Drawing Face
Car Through Wall Graffiti

MEER INFORMASIE:

Indien ouers hulle kinders oplaai by ‘n aktiwiteit moet dit asseblief gekomunikeer word aan die naskool om te verhoed dat ons na leerders soek wat reeds tuis is.


Enige aktiwiteite waar tye verander, gestaak of geskuif word MOET asseblief aan ons deur gegee word.

Streng toepassing van sekuriteit en dissipline sorg dat leerlinge veilig en gelukkig is.
Dit verhoed dat ons nie onnodig na u kind soek nie.

Bywoningsregister en die aktiwiteitsrooster is ‘n belangrike deel van ons sekuriteit, sodat ons ten alle tye weet waar u kind is.

Ander inligting:
Stel ons asb in kennis as u kind die dag siek is of nie die naskool gaan bywoon nie.
Stel ons ook asseblief vroegtydig in kennis indien ‘n ander person u kind gaan kom optel.
Gedurende vakansietye mag kinders hulle eie speelgoed bring.
Geen DVD’s/ skoot rekenaars of troeteldiere mag ter enige tyd, naskool toe gebring word nie.


Kuiergaste:
Geen kuier-kind/ers word toegelaat, tensy die dagfooi van R100-00 per kind betaal word nie. Vooraf reëling MOET asseblief getref word.

talking on phones

2A Hoog Street, Groenkol, Middelburg, Mpumalanga, South Africa 1055

+27832764608

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
 

+27832764608

©2020 by Frontstage Performing Art & Production Studios. Proudly created with Wix.com