Running Children

SKOOLVAKANSIES

 
Happy Children

Frontstage Naskool sluit nie gedurende die skoolvakansies nie, behalwe in Desember. Dit is verstaanbaar dat alle personeel wel ook ‘n breuk nodig het.  Frontstage Naskool is wel gesluit op die amptelike skoolvakansie dae en publieke vakansiedae.

Frontstage Naskool open weer in Januarie saam met die Mpumalanga skole. 

Gedurende skoolvakansies is die Naskool ure soos volg:
Open 07:00 en sluit 17:45 (winter maande) en 18:00 (ander maande).

Pak asb vir u kind kos in vir rondom 11:00. Naskool sluit saam skole in Desember.

Happy Kids Huddle
Image by LumenSoft Technologies

Persoonlike Eiendom:
Merk asseblief u kind se skoolklere en eiendom duidelik, onthou alles lyk dieselfde!  Indien u kind opsetlik ‘n ander se eiendom, of skool eiendom beskadig of vernietig sal die vervangings- of herstel koste vir die ouers se rekening wees.