Running Children

SKOOLVAKANSIES

 
Happy Children

Frontstage Naskool sluit nie gedurende die skoolvakansies nie, behalwe in Desember. Dit is verstaanbaar dat alle personeel wel ook ‘n breuk nodig het.  Frontstage Naskool is wel gesluit op die amptelike skoolvakansie dae en publieke vakansiedae.

Frontstage Naskool open weer in Januarie saam met die Mpumalanga skole. 

Gedurende skoolvakansies is die Naskool ure soos volg:
Open 07:00 en sluit 17:45 (winter maande) en 18:00 (ander maande).

Pak asb vir u kind ‘n verrassing in hulle kosblik vir rondom 11:00. Hulle kan ook hulle eie speelgoed saambring, waarvoor Frontstage Naskool nie verantwoordelikheid sal neem indien dit wegraak of breek nie. Naskool sluit in Desember op die eerste Vrydag, nadat die skole amptelik gesluit het tussen 11:00 en 12:00.

Happy Kids Huddle
Image by LumenSoft Technologies

Persoonlike Eiendom:
Merk asseblief u kind se skoolklere en eiendom duidelik, onthou alles lyk dieselfde!  Indien u kind opsetlik ‘n ander se eiendom, of skool eiendom beskadig of vernietig sal die vervangings- of herstel koste vir die ouers se rekening wees.

+27832764608

©2020 by Frontstage Performing Art & Production Studios. Proudly created with Wix.com