KLAS VIR OUER & KIND

Hierdie is 'n goeie geleentheid vir die ouers om betrokke te raak.  Hoekom stop ons dans as ons ouer word? Waarom ontkoppel ons en vervreem ons ons van die liggaam? Dit is verbasend dat dans nie wêreldwyd populêr op die gebiede van sielkunde en psigoterapie is nie.
Dans het 'n kragtige uitwerking op die menslike liggaam en psige.
Raak deel van hierdie groep oulike mense!